Login
User Name
Password
University Levels
   
   
   
   

 Το Συμβολιο αναγνωρζει ττλους σπουδν που απονμονται απ δημσιο εκπαιδευτικ δρυμα αντερης και αντατης εκπαδευσης της Κπρου.

 

Το Συμβολιο, στα πλασια των προνοιν του Νμου και των Κανονισμν του, εξετζει και αποφανεται για την αναγνριση νμιμων και γκυρων ττλων σπουδν-

 

(α) Που απονμονται απ αναγνωρισμνα εκπαιδευτικ ιδρματα•

(β) που αφορον εκπαιδευτικ αξιολογημνους-πιστοποιημνους κλδους σπουδν.

 

«δημσιο εκπαιδευτικ δρυμα αντερης και αντατης εκπαδευσης της Κπρου» εναι να απ τα ακλουθα:

 

Πανεπιστμιο Κπρου,

Τεχνολογικ Πανεπιστμιο Κπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ),

Ανοικτ Πανεπιστμιο Κπρου,

Αντερο Τεχνολογικ Ινστιτοτο,

Δασικ Κολγιο Κπρου,

Αντερο Ξενοδοχειακ Ινστιτοτο Κπρου,

Μεσογειακ Ινστιτοτο Διεθυνσης (Μ.Ι.Μ.),

Νοσηλευτικ Σχολ,

Σχολ Υγειονομικν Επιθεωρητν,

Αστυνομικ Σχολ,

Σχολ Ξεναγν,

 

Και οποιοδποτε λλο ιδρυθε ως ττοιο, σμφωνα με τις πρνοιες του περ Σχολν Τριτοβθμιας Εκπαδευσης Νμου και τους κανονισμος που εκδδονται δυνμει αυτο οποιουδποτε λλου νμου ο οποος τον τροποποιε τον αντικαθιστ•

 

«εκπαιδευτικ αξιολογημνος-πιστοποιημνος κλδος σπουδν» σημανει κλδο σπουδν που χει τχει εκπαιδευτικς αξιολγησης-πιστοποησης απ τα αρμδια ργανα της χρας στην οποα προσφρεται•

 

«ιδιωτικ σχολ τριτοβθμιας εκπαδευσης» σημανει τη σχολ που λειτουργε στη Δημοκρατα και εναι εγγεγραμμνη στο Μητρο που προβλπει ο περ Σχολν Τριτοβθμιας Εκπαδευσης Νμος•

 

Κατλογος Εκπαιδευτικ αξιολογημνων – πιστοποιημνων κλδων σπουδν

http://www.moec.gov.cy/sekap/pdf/evaluation_college.pdf